Goede doel

Dit jaar hebben wij als goede doelen Unicef en Proxima  gekozen.

Het leven is onvoorspelbaar. Afscheid nemen van het leven ook. Wie ongeneeslijk ziek is, wordt daarmee geconfronteerd. Soms geleidelijk, maar vaak ook plotseling. In die laatste, belangrijke levensfase staat Proxima voor u klaar. Zij hebben een hospice in Nieuwegein waar Zij met verpleegkundige zorg van Vitras en opgeleide vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning bieden 24 uur per dag.

 

UNICEF IS De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Op 20 november 1989 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. De VN heeft aan UNICEF gevraagd erop toe te zien dat landen de kinderrechten ook verwezenlijken.

Samen met anderen wil Unicef ieder kind de kans geven om kind te kunnen zijn. Ieder kind moet gezond kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en het beste uit het leven kunnen halen. Het maakt voor Unicef niet uit waar ze wonen, waarin ze geloven en wat hun afkomst is. Unicef is er, onvoorwaardelijk, voor ieder kind.