Goede doel

 

 

Dit jaar hebben wij als goede doelen Unicef en Sympany gekozen.

UNICEF IS De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Op 20 november 1989 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. De VN heeft aan UNICEF gevraagd erop toe te zien dat landen de kinderrechten ook verwezenlijken.

Samen met anderen wil Unicef ieder kind de kans geven om kind te kunnen zijn. Ieder kind moet gezond kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en het beste uit het leven kunnen halen. Het maakt voor Unicef niet uit waar ze wonen, waarin ze geloven en wat hun afkomst is. Unicef is er, onvoorwaardelijk, voor ieder kind.
image006b

Sympany is een sociaal ondernemer. Sympany heeft noch politieke noch religieuze achtergronden. We zamelen textiel in door heel Nederland, elk jaar rond de 20 miljoen kilo. Dat doen we slagvaardig en efficiënt, met oog voor mens en milieu. In 2015 ontstonden we als organisatie uit de stichtingen KICI en Humana. Het ingezamelde textiel wordt verkocht, de opbrengst gaat naar projecten die de balans terugbrengen tussen mens, milieu en meerwaarde binnen de textielindustrie.

Waar kan werken we samen met sociale werkplaatsen in heel Nederland. Zo bieden we kansen en werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geloven namelijk dat zelfredzaamheid belangrijk is voor individuele mensen en de maatschappij als geheel. Het resultaat dat Sympany maakt, wordt 100% gedoneerd aan Sympany⁺. Deze gelieerde stichting zoekt naar projecten waarbij mensen actief op zoek zijn naar een betere toekomst. Dat kunnen we niet alleen. Lokale organisaties waar we mee samen werken, zijn onontbeerlijk voor ons. En u bent dat ook, of u ons steunt met een zakje textiel of een grote donatie, dankzij u allen kunnen wij jaarlijks meer dan 60.000 mensen op weg helpen.